Ohita
EcoStruxure™ Automation Expert -järjestelmä on maailman ensimmäinen teollisuuden automaatiojärjestelmä, jossa koodi ei ole enää rautasidonnainen.
EcoStruxure™ Automation Expert -järjestelmä on maailman ensimmäinen teollisuuden automaatiojärjestelmä, jossa koodi ei ole enää rautasidonnainen.

Lehdistötiedote -

Teollisuusyrityksille luvassa suuri edistysaskel uuden rauta- ja valmistajariippumattoman automaatiojärjestelmän avulla

  • Schneider Electric esittelee EcoStruxure™ Automation Expert -järjestelmän, joka on maailman ensimmäinen teollisuuden automaatiojärjestelmä, jossa koodi ei ole enää rautasidonnainen.
  • IEC61499-standardi kannustaa teollisuutta hyödyntämään valmistajariippumatonta automaatiota. Sen myötä tehostuvat häiriötilanteiden sietokyky, tuottavuus, joustavuus ja se mahdollistaa entistä vapaamman tavan innovoida, jolloin kestävän kehityksen mukainen toiminta helpottuu.
  • Liitä ja tuota -lähestymistapa (Plug-and-Produce) järjestelmäsuunnitteluun mahdollistaa paremman tuoton sijoitetulle pääomalle automaatioalustojen osalta.

Espoo, 27.1.2021 – Schneider Electric, digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa, on nopeuttanut toimia, joilla se auttaa asiakkaitaan hyödyntämään neljännen teollisen vallankumouksen tarjoamia mahdollisuuksia. Schneider Electricin valmistama EcoStruxure™ Automation Expert on teollisuuden automaatiojärjestelmä, jossa koodi ei ole enää rautasidonnainen.

Teollisuuden toiminnot käyvät läpi vallankumouksellista muutosta. Koneoppiminen, lisätty todellisuus, reaaliaikainen analytiikka ja IIoT tarjoavat suuria mahdollisuuksia teollisuusyrityksille ja valmistajille, jotka pyrkivät täyttämään nykypäivän ketteryyteen ja digitaalisuuteen perustuvat vaatimukset.

– Vaikka tietotekniikassa on otettu käyttöön avoimia alustoja alan kehittyessä nopeaa vauhtia, samaa ei voida sanoa teollisuusteknologiasta. Uusien mahdollisuuksien ja teknologioiden hyödyntämistä rajoittavat perinteiset suljetut ja valmistajakohtaiset automaatioalustat, jotka luovat haasteita kolmannen osapuolten komponenttien integroinnin osalta. Myös niiden päivitys ja ylläpito on usein kallista. Teollisuus on kärsinyt sopeutumiskyvyn, modularisoinnin ja yhteentoimivuuden puutteesta, mikä heikentää innovointia, korostaa Schneider Electricin Offer Manager Marko Latvasalo.

IT-maailma on ymmärtänyt avoimien alustojen edut ja nyt on teollisuuden vuoro. 

– Teollisuuden automaatioarkkitehtuurit ovat tehneet hyvää työtä edistämällä teollisuutta tämän päivän tasolle, mutta ne eivät kykene tarjoamaan modernien teollisuuden toimintojen edellyttämää ketteryyttä ja joustavuutta, sanoo Schneider Electric -yhtiön teollisuusautomaatiosta vastaava hallituksen varapuheenjohtaja Peter Herweck.

– Paremman liitettävyyden takaamiseksi kaikkien laitetoimittajien tulisi jakaa ohjelmistokoodit ja sovellukset mille tahansa laitteistoarkkitehtuurille, jotta niitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Toivomme teollisuuden kehittäjiltä ohjelmistokomponentteja ja ratkaisuja, joka perustuvat IEC61499-standardiin ja toimivat näin saumattomasti EcoStruxure Automation Expertin kanssa.

Valmistajariippumatonta automaatiota


Valmistajariippumattomassa ”Plug and produce” -automaatiossa ohjelmistokomponentit pohjautuvat IEC61499-standardiin, ja avointen yhteensopivien ohjelmistokomponenttien avulla asiakkaan haasteet voidaan ratkaista todennetulla tavalla. Kerran tehtyä koodia voidaan uudelleenkäyttää valmistajariippumattomasti.

- Kaikille laitetoimittajille yhteiseen IEC61499-standardiin perustuvan automaatiokerroksen käyttöönotto tarjoaa rajattomat mahdollisuudet kasvulle ja modernisoinnille läpi koko teollisuusalan. Uusi IEC61499-standardi on jatkoa aiemmalle IEC61131-standardille, mutta se tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia, kuten App Store -tyyppisen jakelukanavan ohjelmistokomponenteille, korostaa Marko Latvasalo.


EcoStruxure Automation Expert: teollisen toiminnan murros


Ensimmäinen IEC61499-standardiin perustuva valmistajariippumaton automaatioratkaisu käynnistää uuden, yhteensopivien teollisuuden automaatioratkaisujen aikakauden, jossa koodi ei enää ole rautasidonnainen.

EcoStruxure Automation Expert:


1.Mahdollistaa automaatiosovelluksien rakentamisen käyttämällä objektikeskeisiä, uudelleen hyödynnettäviä ja käytössä hyväksi todettuja ohjelmistokomponentteja, jotka eivät ole riippuvaisia käytettävistä laitteistoista.

2.Mahdollistaa käyttäjille sovellusten jakamisen mille tahansa laitteistoarkkitehtuurille – hajautetuille, keskitetyille tai molemmille – minimaalisin ohjelmointitarpein tai kokonaan ilman lisäohjelmointia.

3.Tukee vakiintuneita ohjelmistoihin liittyviä parhaita käytäntöjä, jotka yksinkertaistavat IT-järjestelmien kanssa käytettävien automaatioratkaisujen luontia.

EcoStruxure Automation Expertin ensimmäinen versio tukee perinteisiä automaatioalustoja, kuten Modicon™-ohjelmoitavia logiikoita, Altivar™-taajuusmuuttajia ja PC-laitteita. Ensimmäistä kertaa esimerkiksi haastavia monen taajuusmuuttajan synkronikäyttöjä voidaan toteuttaa ilman keskitettyä ohjausta hajauttamalla ohjaukset taajuusmuuttajiin. Kokonaisuutta täydentää Soft-PLC, jota voidaan ajaa Linuxin Docker-alustalla. Tämän ansiosta se sopii keskitettyihin tai hajautettuihin järjestelmiin – toiminnallinen koodi voi olla hajautettuna eri laitealustoilla.

IEC61499-standardin objektiorientoitunutta toteutusta hyödyntäviä ohjelmistokomponentteja, joista käytetään nimitystä Composite Automation Type eli CAT, käytetään mallintamaan resursseja (asset) yhdistämällä reaaliaikaista informaatiota esimerkiksi HMI-käyttöliittymän kanssa.

- Resurssikeskeinen lähestymistapa tarjoaa ennennäkemättömiä kustannus- ja suorituskykyetuja sekä vapauttaa suunnittelijat innovoimaan, kun rutiinityöt voidaan automatisoida ja vähentää toistettavaa koodia eri työkalujen välillä. EcoStruxure Automation Expertin vertailutestit tämän päivän automaatiojärjestelmiin osoittivat 2–7 kertaisen ajansäästön verrattuna perinteiseen automaatiotehtävien suoritukseen, sanoo Marko Latvasalo.

Lisätietoja:


Marko Latvasalo, Offer Manager
puh. 050 414 0124
marko.latvasalo@se.com

Aiheet

Tunnisteet


Tietoa Schneider Electricistä

Schneiderilla tavoitteemme on, että energian saatavuus ja digitalisaation edut ovat kaikkien saatavilla. Haluamme rakentaa sillan edistyksen ja kestävän kehityksen välille. Meille "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.

Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Olemme globaaleja, mutta toimimme lokaalisti. Kannatamme avoimia standardeja ja kumppaniverkostoja toimijoiden kanssa, jotka jakavat arvomme: merkityksellisyyden, monimuotoisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattamisen.

www.se.com/fi

Voit seurata meitä ja lukea lehdistötiedotteemme, ladata painokelpoisia kuvia ja tutkia lisämateriaalia uutishuoneessamme http://www.mynewsdesk.com/fi/schneider-electric-finland. Voit seurata meitä myös Twitterissä osoitteessa https://twitter.com/SchneiderEFI, LinkedInissä osoitteessa https://www.linkedin.com/company/schneider-electricja Facebookissa https://www.facebook.com/SchneiderElectricFinland

Yhteyshenkilö/-t

Sirpa Ikola

Sirpa Ikola

Lehdistön yhteyshenkilö Head of Marketing Schneider Electric Finland +358 40 638 6639